PROGRAM DIKLAT PELAUT

PROGRAM DIKLAT PELAUT | Upgrading “Diklat peningkatan atau sering disebut juga dengan Diklat Pelaut adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi para professional Pelaut. Peserta didik adalah professional yang telah bekerja di atas kapal angkutan laut. Tingkatan Diklat Pelaut ini adalah ANT/ATT -I, ANT/ATT-II, dan ANT/ATT-III. Penerimaan peserta diselenggarakan setiap waktu dengan menghubungi …