KALENDERARIUM TENTATIF PENERIMAAN DIKLAT PENINGKATAN
AHLI NAUTIKA / TEKNIKA TINGKAT I, II, III DAN IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR
TAHUN 2018
PROGRAM DIKLAT ANGKATAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV
ANT-I  XI                                               IDUL FITRI                                                       NATAL DAN TAHUN BARU 2019
XII                                                                                                    
XIII                                                                                                    
XIV                                                                                                    
XV                                                                                                    
                                                                                                       
ATT-I XI                                                                                                    
XII                                                                                                    
XIII                                                                                                    
XIV                                                                                                    
XV                                                                                                    
                                                                                                       
ANT-II XXXIV                                                                                                    
XXXV                                                                                                    
                                                                                                       
ATT-II XXXIV                                                                                                    
XXXV                                                                                                    
                                                                                                       
ANT-III XXXIV                                                                                                    
XXXV                                                                                                    
                                                                                                       
ATT-III XXXIV                                                                                                    
XXXV                                                                                                    
                                                                                                       
ANT-IV V                                                                                                  
VI                                                                                                
VII                                                                                        
VIII                                                                                                  
IX                                                                                                    
                                                                                                       
ATT-IV V                                                                                                  
VI                                                                                                    
VII                                                                                                    
VIII                                                                                                    
IX                                                                                                    
KETERANGAN CATATAN :
  PENDAFTARAN   UKP 1. Apabila terjadi perubahan jadwal, akan disampaikan melalui pengumuman KBAAK
  DOPK   PENAMATAN
  PEMBELAJARAN
Menyetujui: Mengetahui: Makassar, 9 Oktober 2017
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR KA.BAG. ADM AKADEMIK & KETARUNAAN KA.SUB.BAGIAN ADMINISTARSI AKADEMIK
0
H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E CAPT. RACHMAT TJAHJANTO, MM.,M.MAR. CAPT. SEMUEL PALEMBANGAN, MT.,M.MAR.
Pembina Tk.I ( IV/b ) Pembina Tk.I ( IV/b ) Pembina (IV/a )
NIP. 19670629 199808 1 001 NIP. 19660311 199809 1 001 NIP. 19710902 200212 1 001